„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.”            ( II. Kor. 4,5 )

Küldetésnyilatkozat: A Tiszaroffi Református Egyházközség a reformátor őseink által reánk hagyott (1. Egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségünk (latinul: Solus Christus)., 2. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk (latinul: Sola Gratia)., 3. Egyedül hit által van üdvösségünk (latinul: Sola Fide)., 4. Egyedül a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja (latinul: Sola Scriptura)., Egyedül Istené a dicsőség (latinul: Soli Deo Gloria).) és a több mint 400 éves folyamatos lelkészi szolgálatból adódóan a gazdag és példaértékű örökségét szeretné minél hűségesebben megőrizni, és minél többek számára tovább adni. Hitvalló református őseink példája arra sarkall bennünket, hogy ott álljunk helyt ahova helyeztettünk! – ezért meggyőződésünk az, hogy csak és kizárólag állhatatosan és megalkuvás nélkül lehet és kell hirdetni az evangéliumot abban a világban, s közegben, amely körülvesz bennünket. A gyülekezet a megújulás útjaként a helyi sajátosságokat is figyelembe véve a már egy évtizede működő nagy létszámú református hittan csoportok ifjúsága között végzett szolgálattal is szeretné továbbra is az evangélium terjesztésének eszközeként használni, s nagy vágya az, hogy ezek a fiatalok a református istentiszteletekre is eljöjjenek. Így nyílna út Jézus Krisztus üzenetét minél szélesebb körben, a társadalom minden rétege számára elérhetővé és személyessé tenni. A tiszaroffi református gyülekezet ugyanakkor nem csupán az újonnan érkezők és a gyülekezet ajtaján kívül lévők iránt kötelezi el magát, hanem küldetésének tekinti azok megkeresését és megszólítását is, eszközeihez mérten való megsegítését is, akik a gyülekezet kötelékébe több évtizede tartoznak. “Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.” (II. Kor. 4,5)

Egyházközségünk HIVATALOS facebook oldalának az elérhetősége: https://www.facebook.com/tiszaroffi.reformatus.egyhazk

Mobiltelefonos megtekintés esetén, a kezdőlap legalján a „Desktop Version” használandó, mert ezen az asztali verzión fut a teljes honlap.

Köszönjük a honlap ingyenes tárhelyét és domain nevét a zsoltar.hu -nak!

Testvéri Köszöntéssel: Takácsné Varga Eszter főgondnok, Nagy Sándorné tiszteletbeli főgondnok, Szabó Richárd elnök-lelkipásztor

Frissítve: 2024. január 31.