KÖSZÖNTÉS

“Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.”            ( II. Kor. 4,5 )

Áldásbékesség! – Istennek dicsőség!

Kedves Látogató!                                                                                                       Szeretett Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszönjük a Tiszaroffi Református Egyházközség megújult  honlaplapján, ahol megismerkedhet egyházközségünk múltjával, és betekintést nyerhet jelenébe. Hitvalló református őseink példája arra sarkall bennünket, hogy ott álljunk helyt ahova helyeztettünk! – ezért meggyőződésünk az, hogy csak és kizárólag állhatatosan és megalkuvás nélkül lehet és kell hirdetni az evangéliumot abban a világban s közegben amely körülvesz bennünket.

Életére, szeretteire, és munkájára Isten Áldását kérve

Tiszaroff, 2019. év augusztus hónap

Testvéri Köszöntéssel:

Nagy Sándorné gondnok, Szabó Richárd lelkész

Köszönjük a honlap ingyenes tárhelyét és domain nevét a zsoltar.hu -nak!