Hittanoktatás

Hálaadással mondunk köszöntet a Mindenható Istennek, hogy a 2020/2021-es iskolai tanévre az általános iskola 1-8 osztályban a Tiszagyendán a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézményében 62 fő, Tiszaroffon a Tiszaroffi Baptista Általános Iskolában 82 fő, mindösszesen az itt hivatkozott kettő településről 16 csoportban, 144 fő iratkozott be a református hit-és erkölcstan oktatásra.

Tiszaroffon és Tiszagyendán a helyi óvodába a 2020/2021-es tanévre számítunk még 6 csoportra, amely 62 főt érint a református hit-és erkölcstan oktatás tekintetében.

Elmondhatjuk, hogy a református hit-és erkölcstan a várakozásainkat is figyelembe véve a következő tanévtől kezdve 22 csoportban mintegy 206 főt fog érinteni! Egyedül Istené a Dicsőség!

Az Egyházközségi hittanoktatást 2020.01.01-től Takácsné Varga Eszter vallástanár, Laczházi Erzsébet pedagógus, és Szabó Richárd lelkész végzi.

Hálát adunk Istennek, hogy a Tiszagyendai Református Egyházközség gondnoka, tiszaroffi hitoktatónk, Takácsné Varga Eszter négydiplomás tanárnő 2020.01.07-től a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesének és óvodapedagógusának kérte föl Patocskai László igazgató Úr, amely felkéréseket Tanárnő köszönettel elfogadta!

Takácsné Varga Eszter igazgatóhelyettes Asszony életére és szolgálataira Isten Áldását kérjük!

Az egyházközség illetékességi területén a hitoktatását a lelkész felkérésére, Tiszaroffon és Tiszagyendán mindkét iskolában és óvodában 2014. szeptember 01-től Takácsné Varga Eszter négydiplomás vallástanár végzi. A hitoktatás Tiszaroffon a baptista iskolában és óvodában, Tiszagyendán pedig az állami iskolában és önkormányzati óvodában, többségében hátrányos helyzetű családok gyermekeit érinti. A hittanosok között nagy létszámban vannak képviselve Tiszaroffon a tiszaburai, Tiszagyendán a tiszabői roma családok gyermekei. Az egyházközség az évek során kiváló munkakapcsolatot és testvéri kapcsolatot épített ki a Baptista Szeretetszolgálattal, valamint az iskolák és az óvodák vezetésével.

ELLENŐRZÉS: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal Oktatásügyi Iroda Ellenőre 2019. május 23-án a Tiszaroffi Református Egyházközségben adminisztratív ellenőrzést tartott! Az Ellenőrzés, Egyházközségünkben semminemű hiányosságot nem tárt fel, és megállapította, hogy a Tiszaroffi Református Egyházközségben a hittanoktatás a hatályos világi-és egyházi törvények figyelembevételével törvényesen és szabályosan történik! Dr. Papp Kornél Úr a ZSINATI OKTATÁSI IRODA vezetőjének és munkatársainak életére, szeretteikre, valamint szolgálataikra Isten áldását kérjük!

A 2014/2015-ös iskolai tanévben a hitoktatás már több mint 150 főt érintett. A 2015/2016-os tanévben mintegy 19 csoportban, 166 beiratkozott tanuló részesült református hitoktatásban. A növekvő tendencia folytatódott a 2016/2017-es, és a 2017/2018-as esztendőben is amikor már 22 csoportban közel 190 főt érintett a református hitoktatás, a 2018/2019-es tanévben 22 csoportban már közel 200 fő iratkozott be a református hitoktatásra. Megköszönjük Takácsné Varga Eszter tanárnő áldozatos szolgálatát és munkáját, aki minden nap Tiszafüredről érkezik. Egyedül Istené a dicsőség!

Egyházközségünkben már hagyománnyá vált, hogy minden évben Szenteste napján kerül megrendezésre a Tiszaroffi Református Templomban a Gyermekek Karácsonya Ünnepi Műsor, amelyen a hittanos fiatalok szolgálnak ünnepi műsorral, felkészítő tanáruk Takácsné Varga Eszter tanárnő. A szereplők minden évben értékes csomagot kapnak, amelyet az egyházközség állít össze gyülekezeti tagok, magánszemélyek, egy civil szervezet, Szűcsné Ferencz Eszter tiszaroffi vállalkozó, és Fábián Istvánné a tiszagyendai MOFA Tüzép tulajdonosának adományaiból. Köszönjük!