Hittanoktatás

Hálaadással mondunk köszöntet a Mindenható Istennek, hogy a 2021/2022-es iskolai tanévre az általános iskola 1-8 osztályban a Tiszagyendán a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézményében valamint a települési óvodában és Tiszaroffon a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvodában összesen 22 csoportban, közel 230 fő részesül református hit-és erkölcstan oktatásban.

Az Egyházközségi hittanoktatást hosszú évek óta Takácsné Varga Eszter vallástanár, és Szabó Richárd lelkipásztor végzi.

Hálát adunk Istennek, hogy a Tiszagyendai Református Egyházközség főgondnoka, hitoktatónk, Takácsné Varga Eszter négydiplomás Tanárnő 2020.01.07-től a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesének és óvodapedagógusának kérte föl Patocskai László igazgató Úr, amely felkéréseket Tanárnő köszönettel elfogadta!

Takácsné Varga Eszter igazgatóhelyettes Asszony életére és szolgálataira Isten Áldását kérjük!

ELLENŐRZÉS: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal Oktatásügyi Iroda Ellenőre 2019. május 23-án a Tiszaroffi Református Egyházközségben adminisztratív ellenőrzést tartott! Az Ellenőrzés, Egyházközségünkben semminemű hiányosságot nem tárt fel, és megállapította, hogy a Tiszaroffi Református Egyházközségben a hittanoktatás a hatályos világi-és egyházi törvények figyelembevételével törvényesen és szabályosan történik! Dr. Papp Kornél Úr a ZSINATI OKTATÁSI IRODA vezetőjének és munkatársainak életére, szeretteikre, valamint szolgálataikra Isten áldását kérjük!

A 2014/2015-ös iskolai tanévben a hitoktatás már több mint 150 főt érintett. A 2015/2016-os tanévben mintegy 19 csoportban, 166 beiratkozott tanuló részesült református hitoktatásban. A növekvő tendencia folytatódott a 2016/2017-es, és a 2017/2018-as esztendőben is amikor már 22 csoportban közel 190 főt érintett a református hitoktatás, a 2018/2019-es tanévben 22 csoportban már közel 200 fő, a 2019/2020 és a 2020/2021-es évben is 200 fő felett van a református hitoktatásban részesülők létszáma. Megköszönjük Takácsné Varga Eszter Tanárnő áldozatos szolgálatát és munkáját, aki minden nap Tiszafüredről érkezik. Egyedül Istené a dicsőség!

Egyházközségünkben már hagyománnyá vált, hogy minden évben Szenteste napján kerül megrendezésre a Tiszaroffi Református Templomban a Gyermekek Karácsonya Ünnepi Műsor, amelyen a hittanos fiatalok szolgálnak ünnepi műsorral, felkészítő tanáruk Takácsné Varga Eszter tanárnő. A szereplők minden évben értékes csomagot kapnak, amelyet az egyházközség állít össze gyülekezeti tagok, magánszemélyek, egy civil szervezet, adományaiból. Köszönjük!