Tiszagyenda

Alkalmaink:

A gyülekezettel és a presbitériummal való megegyezés szerint minden hónap első vasárnapján istentisztelet, valamint a Karácsony, Húsvét, Pünkösd alkalmával ünnepi úrvacsorás istentiszteletek.

Keresztelés, konfirmáció, esküvői megbeszélés igény szerint, havonta vasárnap az istentiszteleteket követően, illetve Tiszaroffon. Temetéseket megelőzően lelkigondozói beszélgetés történik a gyászolókkal.