ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

2022. október 26. szerda du. 15 órakor bűnbánati istentisztelet a református templomban;

2022. október 27. csütörtök du. 15 órakor bűnbánati istentisztelet a református templomban;

2022. október 28. péntek du. 15 órakor bűnbánati istentisztelet a református templomban;

2022. október 30. vasárnap de. 10 órakor Újbor Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet a református templomban;

2022. október 31. hétfő de. 10 órakor Reformáció Ünnepi Istentisztelet a református templomban;

2022. november 01. kedd de. 10 órakor temetői istentisztelet a köztemető ravatalozójánál.

Mindenkit Szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti alkalmainkra!

Egyházközségünkben újból Keresztelés volt!

18Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté ev. 28,18-20)

Egyházközségünk gyülekezete együtt örvendezett az érintett családdal 2022. október 09-én vasárnap de. 10 órai istentiszteleten a gyermek megkeresztelésének! Isten Áldását kérjük a család életére! Egyedül Istené a Dicsőség!

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

Fotó: Kapás Csilla, Forrás: ttre.hu

2022. 08. 18. csütörtök du. 15 órakor bűnbánati istentisztelet a református templomban;

2022. 08. 19. péntek du. 15 órakor bűnbánati istentisztelet a református templomban;

2022. 08. 20. szombat de. 10 órakor ünnepi istentisztelet a református templomban;

2022. 08. 21. vasárnap de. 10 órakor ÚJKENYÉR ünnepi úrvacsorás istentisztelet a református templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti alkalmainkra!

Tisztelt sírhely fenntartók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tiszaroffi Felvégesi Református Temetőhöz (amely nem üzemelő temető) és a római katolikus temetőhöz a vízvételi lehetőség ismét biztosítva van! Az első kutat néhai Vajda Gyuláné Mészáros Irén református templomos testvérünk adományából készíttette több évtizeddel ezelőtt, azonban annak eliszaposodása következtében nem lehetett üzembe helyezni az utóbbi időszakban.

Megköszönjük Rédai Zsolt vállalkozó református testvérünknek, hogy saját költségen 82.000,-Ft-ból elkészítette a köz javára az új kutunkat. Isten Áldását kérjük életére és családja életére egyaránt!