ISMÉT RENDEZETT ÁLLAPOTBAN A NEM ÜZEMELŐ TISZAROFFI REFORMÁTUS TEMETŐK

A Mindenható és Gondviselő Istennek Hálát adva örömmel számolunk be arról, hogy 2020.10.29-re Mindenszentek és Halottak napjára a közel 10 hónapja tartó  Alvégesi-és a Felvégesi református nem üzemelő temetők tisztítása, karbantartása a közel 5 hektár területen lényegében befejeződött. A kazlazási munkák, illetve a további munkák természetesen folytatódnak, figyelve a Borbély-sírkertre is. Külön kiemeljük, s köszönetünket fejezzük ki az Egyházközségünk kiváló gondnokának, presbitereinek, oszlopos gyülekezeti tagjainak a perselyadományaiért, ami fedezetet nyújtott az eddigi 126.785,-Ft. összegű önerő előteremtésére. KIZÁRÓLAG a tiszaroffi református gyülekezet teremtette elő a rendbetétel költségeit! Köszönet illeti a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt, hogy az Országos Közfoglalkoztatási Programja keretében a Tiszaroffi Református Egyházközség Foglalkoztatási Ponton közfoglalkoztatottak alkalmazására nyílik lehetőség. Köszönet illeti meg az Egyházközségi közfoglalkoztatottakat, akik nagyszerű munkájukkal, folyamatos gépi fűkaszálással és egyéb munkákkal a 2015-ös esztendőhöz hasonlóan újból megtisztították a nem üzemelő temető ingatlanjainkat!

Alvégesi Református Temető a 2020.10.29-i rendezett állapota szerint:

Felvégesi Református Temető a 2020.10.29-i rendezett állapota szerint:

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

BÍZZATOK!

2020. november 4.

Fotó: Kapás Csilla

„Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által.” A Generális Konvent elnökségének körlevele.

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” – Az Úr Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal bátorította tanítványait, amikor reménytelenül küzdöttek a természet erőivel (Mt 14,27). Ma, amikor az egész Kárpát-medencében a koronavírus-járvány második hullámát tapasztaljuk, és egyre többen vannak körülöttünk, gyülekezeteink körében is, akik megbetegedtek és a fertőzés súlyos következményeivel küzdenek, számunkra is csak az adhat bátorítást, ha megerősödünk hitünkben: Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Mi, a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai ebben a hitben buzdítjuk gyülekezeteinket, hogy ne szűnjenek meg könyörögni Istenhez a járvány elmúlásáért az egész világon. Imádkozzunk mindazok gyógyulásáért, akik a betegséggel küzdenek és vigasztaljuk gyászoló testvéreinket. Hordozzuk imádságban a gyógyítás és ápolás szolgálatát végzőket és felelős döntéshozóinkat. Kitartóan végezzük a szeretet cselekedeteit mindenütt, ahol embertársaink szükséget szenvednek. Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy a súlyos próbatételek között se veszítsük el hitünket és reménységünket és, hogy hamarosan ismét együtt adhassunk hálát neki gyülekezeteink, Magyar Református Egyházunk és az egyetemes Egyház élő közösségében.

2020. november 4.

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János világi főjegyző
Tiszántúli Református Egyházkerület

írja a reformatus.hu