Közlemények

Mostantól maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények

Örömmel állapítjuk meg, hogy javul a járványhelyzet Magyarországon. Arra kérjük gyülekezeteinket, hogy az egyházi élet szervezésében kövessék a mindenkori kormányzati előírásokat, akár enyhítést, akár esetlegesen szigorítást jelentenek.

Lelkipásztorainktól és hitoktatóinktól elvárható, hogy védettséggel rendelkezzenek, ezért, ha valaki még nem oltatta be magát a szolgálattevők közül, nyomatékosan kérjük, hogy ezt tegye meg.

„A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik.” (Prédikátor könyve 7, 14)

Budapest, 2021. július 8.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa

Forrás: ttre.hu

KEDVES TESTVÉREK!

Embertársaink védelme, és a koronavírus terjedésének megállítása, lelassítása érdekében a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének Közleménye alapján: https://ttre.hu/tartalom/5123/3/keruleti/szuneteltessenek-minden-egyhazi-alkalmat, http://reformatus.hu/mutat/17143/ 2020. március 16. napi hatállyal a Tiszaroffi-és a Tiszagyendai Református Egyházközségek minden egyházi hétközi és hétvégi alkalma, a vasárnapi istentiszteleti-és egyéb alkalmak határozatlan ideig szüneteltetésre kerülnek!

Amikor halljuk a harangszót, csendesedjünk el otthonainkban, kulcsoljuk imára a kezünket és imádkozzunk felebarátainkért, főleg az idős Testvéreinkért!

A Tiszaroffi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában 2020. 03. 16-tól a személyes félfogadás szünetel, ügyintézés kizárólag elektronikus úton a tiszaroff@reformatus.hu e-mail címen, valamint telefonon a +3656 438-326 telefonszámon lehetséges!

Reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk a Testvérekkel, addig is az Úr Áldjon meg és őrizzen mindannyiunkat!

Testvéri köszöntéssel: Szabó Richárd református lelkész

EGYHÁZKÖZSÉGI ÁLLÁSFOGLALÁS A POLGÁRI SZERTARTÁS TÁRGYÁBAN

1. A temetések a polgári szertartás szerinti lefolytatásának a lényege, hogy a hozzátartozók nem kérik, hogy az Egyház képviselje Istent és az Ő Igéjét. A polgári szertartáson nincs a Feltámadott Krisztusra és a feltámadás ígéretére való hivatkozás, és nincs könyörgés, hitvallástétel. A polgári temetés így nem lehet alternatívája az egyházi szertartású temetésnek, ami ebben a formában istentisztelet.

2. Ennek megfelelően az Egyházközség ügyeinek, istentiszteleti alkalmainak a hírelésére rendszeresített hirdetőtáblán nincs helye az Istent nélkülöző, ill. tagadó szertartás hirdetésének. A gyászjelentések kifüggesztésére alkalmas hely a temetkezési vállalkozók, ill. a község világnézetileg semleges hirdető helyei.

3. A harangokat a templom felszerelési eszközeinek tarjuk és eszerint az Isten ügye szolgálatára szentelik fel. A felszentelési könyörgésünkben ez szerepel: „Kérünk, Atyánk, hogy amikor ’az élőket szólítja’, ne süket fülekre találjon, hanem hívó szavára siessen néped a Te igéd hallgatására! Temetés alkalmával ne csak búcsúztató, hanem vigasztaló harangszóként is halljuk, mely az örök élet reményét önti szívünkbe, hirdetvén nekünk, hogy feltámadott az Úr bizonnyal!” Ezek alapján az Istent és a feltámadást tagadó polgári szertartással összefüggésben, sem hírharangként, sem emlékeztető harangként nem használhatóak a templomi harangok.

4. Ha valakit polgári szertartás keretében temettek el, részére a halálát követően halálának évfordulóján, szólhatnak a harangjaink abban az esetben, amikor emlékharangként szólalnak meg, és a harangszóról említés és könyörgés történik a családtagok jelenlétében a következő vasárnapi istentiszteleten. Ennek tehát az a feltétele, hogy az egyházközségi nyomtatásban kihelyezett emlékharanglapon (rajta igei idézettel) legyen a harangozás oka megjelölve és a következő istentiszteleten legyen kihirdetve.

Kelt.: Tiszaroff, 2018. január 12.

Kérjük az egyházközségi állásfoglalás szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel: a Tiszaroffi Református Egyházközség Elnöksége és Presbitériuma