Tiszagyendai Református Templom Felújítása

A Tiszagyendai Református Egyházközség és a Tiszaroffi Református Egyházközség gyülekezetei a zsúfolásig megtelt Tiszagyendai Református Templomban 2016. május 22-én vasárnap du. 14 órakor együttesen adtak hálát a Mindenható Istennek a Tiszagyendai Református Templom teljes megújulásáért.

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X.1.) számú, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012. évtől igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelete alapján benyújtott támogatási kérelem tárgyában a támogatási határozat                                     

19.380.411,-Ft

támogatásnak adott helyt a Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Kft.-nek a Tiszagyendai Református Templom felújítására. 

A hálaadó ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Nagytiszteletű Beszterczey András a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese végezte, s elfogadta meghívásunkat Nagytiszteletű Koncz Tibor a Karcagi Református Egyházközség Elnök Lelkésze, és Szentesi Lajos a Nagykunsági Református Egyházmegye gondnoka.

Ünnepi Köszöntőt mondott: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Úr a térség országgyűlési képviselője, akit felesége is elkísért. Továbbiakban köszöntötte az ünnepi gyülekezetet Ballók Zoltán  Tiszagyenda Község alpolgármestere, és Szabó Richárd helybeli lelkész.  Továbbiakban jelen volt Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere, a képviselőtestület, és helyi vállalkozók, és az ünneplő gyülekezet

A hálaadó istentiszteleten külön orgonakoncertet adott Koppány Mária neves karcagi zenetanárnő, templomi orgonista, aki a koncerten túlmenően egy énekes szólistát is kísért orgonaszóval, a szólista pedig előadott egy önálló darabot hegedűn.  A kántori szolgálatot az abádszalóki kántor Asszony kísérte, az istentiszteletet követően egy debreceni kamarazenekar adott koncertet, és karcagi népi iparművészek tartottak előadást.

Az ünnepi istentiszteletet követően a helyi művelődési házban sor került  az ünnepi ebédre, amelyet presbiterek és az egyházközségi közfoglalkoztatottak készítettek, és az egyházi segítőkkel kiegészülve tálaltak. Az ünnepi ebéd nagy értékű felajánlásait megköszönjük Ballók Zoltán alpolgármester Úrnak, Fuder Lászlóné önkormányzati képviselő Asszonynak, valamint Márton János önkormányzati képviselő Úrnak.