Tiszaroffi Református Templom Felújítása II. kategóriába sorolt kiemelten védett műemlék

„A Tiszaroffi Református Templom Külső Felújítása II. Ütem” projekt azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-000188

Megvalósult a 2022. évben „A Tiszaroffi Református Templom Külső Felújítása II. Ütem” (projekt azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-000188) A projekt TÁMOGATÓJA: MAGYARORSZÁG KORMÁNYA bruttó 14 999 875,-Ft. összeggel. Program: Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások program (2021), Kiírás: Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása, Tárgy: Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása. Köszönjük a Támogatást!

Megköszönjük a Támogatást:

 • A Tiszántúli Református Egyházkerület 2022. évi támogatása: 500e,-Ft.
 • A Tiszaroffi Református Egyházközég gyülekezete által hozzárendelt önerő: 584e,-Ft.

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kivitelező: Bársony Zoltán ügyvezető, MBB-Kontakt Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /5211 Tiszapüspöki, Fő út 108./

Asztalosmester: Tóth Péter János ügyvezető, TOTH Furniture Kft. /5462 Cibakháza, Bánomszőlő II. dűlő/

Műszaki ellenőr: Szabó Attila Antal okl. mérnök, ügyvezető SZABÓ Mérnök Iroda Kft. /5400 Mezőtúr, Hajó utca 26./

Örökségvédelmi szakértő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály részéről: ifj. Sisa Béla Zsolt műemlékvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő.

Tanácsadó: Dr. Paróczai Dezső Ph.D. okl. építészmérnök, igazságügyi szakértő, ügyvezető Alföldi Szakértő Kft. /5000 Szolnok, Bartók Béla út. 2/b/.

Örökségvédelmi engedélyes tervdokumentáció és építészettörténeti tudományos dokumentáció: Dankó Zoltán okl. építészmérnök, ügyvezető ARCHITEX ÉPÍTÉSZ Kft. /5000 Szolnok, Verseghy park. 8./

A Tiszaroffi Református Harangtorony korábbi felújításának képei:

Az új toronyóra szerkezet beszerelése:

Az orgona belső szerkezetének és sípjainak műemléki rekonstrukciója

A református templom új padozatainak, szószékkoronájának készíttetése, és az Úrasztala rekonstrukciója:

A Tiszaroffi Református Egyházközség és a Tiszagyendai Református Egyházközség gyülekezetei a zsúfolásig megtelt Tiszaroffi Református Templomban 2014. március 30-án vasárnap du. 14 órakor együttesen adtak hálát a Mindenható Istennek a Tiszaroffi Református Templom – Harangtorony, orgonabelső – felújításáért.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kiadott határozat értelmében a A(z) 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján vidéki örökség megőrzéséhez támogatás jogcímre 2009.01.12. napján benyújtott Tiszaroffi Református Egyházközség támogatási kérelme alapján

27.213.998 Ft

támogatásnak adott helyt a Tiszaroffi Református Templom és Torony felújítása tárgyában.

KIEMELT PÉNZÜGYI TÁMOGATÓK

A református templomtest, tetőzetének cseréjét, újracserepezését, villamossági korszerűsítését (1999), a templomtest homlokzatfelújítását, a templombelső újravakolását, (2000), a karzat felújítását, padlóburkolat-és padozat cseréjét (2003), szószékkorona elkészíttetését és az úrasztala restaurálását (2007) korábbi ütemekben történő rekonstrukcióját támogatta a Tiszaroffi Református Egyházközségen, és a Tiszaroffi Műemlékvédelmi Református Templom és Torony Védelmére Alapítvány Közalapítványon keresztül:

 • Svájci Protestáns Segélyszervezet HEKS (Adomány: 3.175.002,-Ft. 1999.; 20.000,-CHF, közel 3.500.000,-Ft. 2001);
 • Interlakeni Testvérgyülekezet (Adomány: 4.597.392,-Ft. 2002-2013);
 • Bárczay-család (Adomány: 1.120.000,-Ft. 1998; 80.000,-Ft. 2000);
 • Tiszántúli Református Egyházkerület (Pályázati Támogatás: 1.000.000,-Ft. 2001);
 • Baján Lászlóné és Baján László (Adomány: 650.000,-Ft. 2005; 50.000,-Ft. 1998);
 • Baján Lászlóné és Pappas Klára (Adomány: 358.800,-Ft. 2006);
 • Tiszaroffról elszármazott magánszemélyek;
 • Tiszaroffi Református Egyházközség;
 • Református presbitérium és a gyülekezet tagjai.

További Támogatók:

 • Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Pályázati Támogatás: 1.000.000,-Ft. 2003) ;
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Pályázati Támogatás: 100.000,-Ft. 2009; 150.000,-Ft. 2010);
 • Tiszaroff Községi Önkormányzat;
 • Agroff Kft.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

Tisztelettel köszönjük meg Ifj. Sisa Béla műemléki felügyelő Úrnak a rekonstrukció során a hivatali felügyeleti munkát, szolgálatot!

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Úr, a térség országgyűlési képviselőjének látogatása Tiszaroffon, ahol részt vett a Tiszaroffi Református Templom felújítása projekt Ünnepi Istentisztelettel egybekötött projektzáró rendezvényén.

Az egyháztörténeti eseményt megtisztelte jelenlétével, a helybeli lelkész meghívását elfogadva Dr. Kékessy Dezső, korábbi párizsi magyar nagykövet Úr, valamint Kékessy György korábbi tiszafüredi református főgondnok Úr!

Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Tiszaroff Község korábbi polgármesterei mellett a hivatalban lévő polgármester, alpolgármester Asszony, jegyző Asszony, önkormányzati képviselők, valamint Patocskai László középiskolai igazgató Úr, és az ünneplő gyülekezet.

 • Időpont: 2014. március 30. (vasárnap) 15:00 óra Helyszín: Református templom (5234 Tiszaroff, Hősök tere 1.)
 • 15:00 -kor Bevonulás a templomba
 • Ünnepi Istentisztelet – Igét hirdet Nagytiszteletű Beszterczey András a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese
 • Köszöntő beszéd Szabó Richárd lelkipásztor
 • Moderátor
 • Ünnepi beszéd – Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Úr, a térség országgyűlési képviselője
 • Orgonaverseny – Sárosi Dániel orgonaművész (Debrecen)
 • Himnusz
 • Kivonulás
 • Tiszafa ültetése
 • A program befejezéseként a jelenlévők nemzeti színű szalagot fűznek a harangtoronynál elültetett Tiszafa ágaira
 • Vendéglátás – Művelődési Házban
 • Rendezvényszervezés: Szféra-Tisza Kft., moderátor: Tarczy Gyula

„Tiszaroffon felújították “Rákóczi kenyeres házát”

Az ország akkor lesz erős a harmadik évezredben, ha a vidék jövőjét két tartópillérre, az erős agrárgazdaságra és a helyi közösségek erejére építjük, mondta Fazekas Sándor a Tiszaroffi Református templom felújításának vasárnapi záró-rendezvényén.

A vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta: Államalapító királyunk példáját követve, szilárd keresztény alapokra építjük Magyarországot a harmadik évezredben is. A hazai és az uniós forrásokból Szent István államának épített és szellemi örökségét óvjuk meg, újítjuk fel és gyarapítjuk. Ahol megújulnak a közösségi terek, ott van jövő. Ahol van jövő, ott egymásra épülő fejlesztések bontják ki a településben rejlő lehetőségeket és erősítik a helyi gazdaságot – fogalmazott Fazekas Sándor.

A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások keretében a Tiszaroffi Református Egyházközség több mint 27 millió forint összköltségű, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 100 %-os támogatással rendelkező rekonstrukciós projektet valósított meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.

A tiszaroffi református templom a vidék épített örökségének igazi kincse: sokáig „Rákóczi kenyeres házának” hívták az épületet, amelyet eredetileg magtárnak építetett II. Rákóczi Ferenc – tette hozzá a miniszter. A beruházás keretében a templomot teljes körűen felújították, megújult a harangtorony, a karzat, az orgona, kiépült a térvilágítás és egy szép park is várja a látogatókat.

A nagyszabású rekonstrukció emlékét nemzeti színű szalaggal feldíszített tiszafa őrzi majd, amelyet Fazekas Sándor az ünnepi istentisztelet után ültetett el. A miniszter ezt követően Tisza-tó nagyköveti megbízólevelet adott át a Csík zenekar számára a rendezvény alkalmából. Kormany.hu[1]

[1]http://polgarportal.hu/tiszaroffon-felujitottak-rakoczi-kenyeres-hazat/