Tiszagyenda – missziói egyházközség

Tiszagyenda, református templom

Nagyharang, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1936-ban, 59 cm alsó átmérőjű, e’’ hangú. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE A ROFFI ÉS PUSZTAGYENDAI HÍVEK 1936. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN. Másik oldalon: „TE BENNED BÍZTUNK (Kehely dombormű) ELEITŐL FOGVA URAM”

Középharang, Korrentsch Márk öntötte Egerben 1851-ben. Eredetileg a tiszaabádi reformátusoknak készült, a felirat tanúsága szerint. 47,4 cm alsó átmérőjű, g’’ hangú. Felirata: AZ ISTEN DITSŐSSEGERE AZ TISZA ABÁDI REFORMÁTA EKLÉZIJA 1851. Másik oldalon: ÖNTÖTTE KORRENTSCH MÁRK EGERBE. 1851.

Kisharang, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1936-ban, 39,2 cm alsó átmérőjű, c’’’ hangú. Felirata: DR. REGE KÁROLYNÉ DR. VÉGESS ILONA EMLÉKÉRE ÖNTETTE BÁSTHY MIKLÓS ÉS DR. VÉGESS ÁRPÁDNÉ 1936. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.

Tiszagyenda, Tiszaroff szórványgyülekezeteként működött egészen 2017. februárjáig, amikortól is a korábbi szórványgyülekezet jogi helyzete rendeztetett, aminek eredményeképpen a Tiszagyendai Református Egyházközség, missziói egyházközség, amely önálló egyházi jogi személyként működik tovább.

Egyházközségünkben 4 fő presbiter teljesít szolgálatot a lelkész, a gondnok és a hitoktató mellett.

Elnökség - Presbitérium

Bizottság: 
• Pénzügyi és Számvizsgálói Bizottság

Takácsné Varga Eszter gondok, Szabó Richárd lelkész

Fábián Istvánné presbiter; Nagyné Major Zsuzsanna presbiter; Tóth Istvánné presbiter; Takácsné Varga Eszter presbiter.

Harangozó, és az egyházfenntartói járulékszedő: Nagyné Major Zsuzsanna presbiter.

Adatok

Név: Tiszagyendai Református Egyházközség; Székhely: 5233 Tiszagyenda, Damjanich út. 3.; Adószám: 18872336-1-16; Levelezési cím: 5234 Tiszaroff, Hősök tere 16.; Elektronikus levelezése cím: Elsődleges: tiszaroff@reformatus.hu; Másodlagos: tiszagyenda@reformatus.hu; Telefon: +36 56 438 326; Pénzforgalmi számlaszám: Takarékbank Zrt. 69300145-10016178.