Tiszagyenda – missziói egyházközség

Frissítve: 2022. február 22.

Név:Tiszagyendai Református Missziói Egyházközség
Székhely:5233 Tiszagyenda, Damjanich út. 3
Adószám:18872336-1-16
Levelezési cím:5234 Tiszaroff, Hősök tere 16
Elektronikus levelezési cím:tiszagyenda@reformatus.hu
Telefon:+36 56 438 326
Pénzforgalmi számlaszám:Takarékbank Zrt.
69300145-10016178
Elnökség - Presbitérium

Bizottság:
• Pénzügyi-és Számvizsgálói Bizottság

Egyházközségünkben 4 fő presbiter teljesít szolgálatot a lelkész, a gondnok és a hitoktató mellett.

ElnökségSzabó Richárd elnök-lelkipásztor;
Takácsné Varga Eszter főgondok.
PresbitériumFábián Istvánné presbiter;
Nagyné Major Zsuzsanna presbiter;
Tóth Istvánné presbiter;
Takácsné Varga Eszter presbiter.

Tiszagyenda, Tiszaroff szórványgyülekezeteként működött egészen 2017. februárjáig, amikortól is a korábbi szórványgyülekezet jogi helyzete rendeztetett, aminek eredményeképpen a Tiszagyendai Református Egyházközség, missziói egyházközség, amely önálló egyházi jogi személyként működik tovább.

Nagyharang, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1936-ban, 59 cm alsó átmérőjű, e’’ hangú. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE A ROFFI ÉS PUSZTAGYENDAI HÍVEK 1936. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN. Másik oldalon: „TE BENNED BÍZTUNK (Kehely dombormű) ELEITŐL FOGVA URAM”

Középharang, Korrentsch Márk öntötte Egerben 1851-ben. Eredetileg a tiszaabádi reformátusoknak készült, a felirat tanúsága szerint. 47,4 cm alsó átmérőjű, g’’ hangú. Felirata: AZ ISTEN DITSŐSSEGERE AZ TISZA ABÁDI REFORMÁTA EKLÉZIJA 1851. Másik oldalon: ÖNTÖTTE KORRENTSCH MÁRK EGERBE. 1851.

Kisharang, Szlezák Ráfael öntötte Budapesten 1936-ban, 39,2 cm alsó átmérőjű, c’’’ hangú. Felirata: DR. REGE KÁROLYNÉ DR. VÉGESS ILONA EMLÉKÉRE ÖNTETTE BÁSTHY MIKLÓS ÉS DR. VÉGESS ÁRPÁDNÉ 1936. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.