DÍSZDOKTORRÁ AVATTÁK FŐTISZTELETŰ DR. BODÓ SÁRA REKTORHELYETTES ASSZONYT

Fotó: Magyari Márton, Forrás: evangelikus.hu

“A tudomány és a hit szolgálatában

Díszdoktorokat avattak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Akadémiai napot tartottak április 29-én az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Dies Academicus keretében Bodó Sára református lelkész, gyakorlati teológus, illetve Fehér Károly és Hans Kratzert evangélikus lelkészek vehettek át díszdoktori oklevelet. A tudományos ülésen Carsten Rentzing korábbi drezdai püspök és Wolfgang Zwickel régész, a mainzi egyetem tanszékvezető professzora is előadást tartott.

Méltatott díszdoktorok

Az előadások után az ünnepélyes díszdoktoravatás következett. A díszdoktori cím alapvetően nemcsak a kitüntetett életútját, hanem magának az egyetemnek a szellemi horizontját is jelzi. Ezért is példaértékű, hogy Bodó Sára iskolateremtő, mind tudományos, mind a református egyházban végzett sokrétű szolgálatát Korányi András, az EHE egyetemi tanára méltatta laudációjában.

Fotó: Magyari Márton, Forrás: evangelikus.hu

Bodó Sára református lelkész, Károli Gáspár-díjjal is elismert gyakorlati teológus a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettese, a Gyakorlati Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. 1991-ben kapott meghívást a Debreceni Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékére, ahol oktatási és kutatási szakterületként katechetikával és pasztorálpszichológiával kezdett foglalkozni. 1992-ben megszervezte a Katechetikai Központot. Számos egyetemen tartott vendégelőadásokat, az EHE-vel több évtizedes szakmai kapcsolatot ápol. Szolgálata túlmutat felekezetének határain, szakmai munkássága megkerülhetetlen a lelkigondozás és a katechetika terén.

Fotó: Magyari Márton, Forrás: evangelikus.hu

Teológia párbeszédben

Bodó Sára Az életre bátorító katechézis valláslélektani szempontjai című székfoglaló előadásában a katekézis aktuális kérdését állította középpontba. Rámutatott, hogy míg a valláspedagógia alapvetően az iskolai hitoktatás felől közelít a gyermekekhez, addig a katekézis a gyülekezeti közösség felől szólítja meg célcsoportját. Szólt a problémákról is, ismertetve, hogy „a katekézisnek meg kell újulnia”. Kiemelte a tanítás mellett a valláslélektan szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekekkel az elbátortalanítás helyett az életbátorság lehetőségét szükséges minél inkább megéreztetni. A történetmondás és a beszélgetés jelentőségéről megállapította, hogy ezek azok a módszerek, amelyek által megvalósulhat az ismeretátadás, a közösségbe invitálás és a közösségépítés.” Forrás: evangelikus.hu

Tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel szívből GRATULÁLUNK FŐTISZTELETŰ DR. BODÓ SÁRA TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI DOCENS református lelkipásztor Asszonynak, a DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÁLTALÁNOS REKTORHELYETTESÉNEK A DÍSZDOKTORI CÍMÉHEZ!!!

Főtiszteletű Rektorhelyettes Asszony életére és szolgálataira Isten gazdag Áldását kérve: Szabó Richárd lelkipásztor, Nagy Sándorné főgondnok.