Tisztelt sírhely fenntartók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tiszaroffi Felvégesi Református Temetőhöz (amely nem üzemelő temető) és a római katolikus temetőhöz a vízvételi lehetőség ismét biztosítva van! Az első kutat néhai Vajda Gyuláné Mészáros Irén református templomos testvérünk adományából készíttette több évtizeddel ezelőtt, azonban annak eliszaposodása következtében nem lehetett üzembe helyezni az utóbbi időszakban.

Megköszönjük Rédai Zsolt vállalkozó református testvérünknek, hogy saját költségen 82.000,-Ft-ból elkészítette a köz javára az új kutunkat. Isten Áldását kérjük életére és családja életére egyaránt!